KLAS

Het magazine van de Amsterdamse KLAS

In opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwikkelde Wind Publishing een glossy magazine voor alle leerkrachten uit het primair, middelbaar en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Het magazine werd gelanceerd op het Onderwijsgala in het De La Mar theater in Amsterdam.

De gemeente is een tweejarige campagne gestart om professionalisering van leraren en schoolleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs te ondersteunen en te versterken. De campagne is enerzijds gericht op het vergroten van trots en waardering voor het vak van de leraar en op het lesgeven op een Amsterdamse school, anderzijds op het stimuleren van kennisdeling en zichtbaar maken van resultaten.

Het magazine werd grotendeeld geschreven door mensen die zelf werkzaam zijn in het onderwijs, zoals Anne Veenstra van het Vierde Gymnasium, ook  de wethouder leverde een bijdrage in de vorm van een column. Ook vertelden bekende Amsterdammers zoals Rifka Lodeizen en Ruben van de Meer over hun leukste leraar.